Showing posts with label Santhosham. Show all posts
Showing posts with label Santhosham. Show all posts

Poompaithale Lyrics | പൂമ്പൈതലേ കുഞ്ഞോമലേ | Santhosham Malayalam Movie Songs Lyrics

8:25 PM 0

  പൂമ്പൈതലേ  കുഞ്ഞോമലേ  ഉള്ളം തൊടും ആനന്ദമേ പൂമ്പൈതലേ  കുഞ്ഞോമലേ  ഉള്ളം തൊടും ആനന്ദമേ ചിമ്മി വിടരും പൂമിഴിയിൽ തിങ്കളുണരും ചന്തമാണോ വിണ്ണി...

Theme images by imacon. Powered by Blogger.