Showing posts with label Kallanum Bhagavathiyum. Show all posts
Showing posts with label Kallanum Bhagavathiyum. Show all posts

Kallanum Bhagavathiyum Carol Song Lyrics | ഉണ്ണിയേശു മണ്ണിൽ വന്ന ശാന്തരാത്രി

3:41 PM 0

  ഉണ്ണിയേശു മണ്ണിൽ  വന്ന ശാന്തരാത്രി ഇത് നന്മ മണ്ണിൽ  അവതരിച്ച പുണ്യരാത്രി ഒന്നു ചേർന്ന് പാടിടേണം ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ ഉണ്ണിയേശു...

Theme images by imacon. Powered by Blogger.