Showing posts with label Nna Thaan Case Kodu. Show all posts
Showing posts with label Nna Thaan Case Kodu. Show all posts

Aadalodakam Lyrics | ആടലോടകം ആടി നിക്കണ് | Nna Thaan Case Kodu Malayalam Movie Songs Lyrics

8:41 PM 0

  നേരു വന്ത വഴി മേലെ  നേര് പൂക്കുമാ നേരു വന്ത വഴിയാലേ  അൻബ് പൂക്കുമാ അൻബ് മേലെ  ആസൈ പൂസ സൊല്ലുമാ അന്ത ഓസെ താൻ  ഭൂമിക്ക് ശ്വാസമാകുത് ആടലോട...

Theme images by imacon. Powered by Blogger.