Showing posts with label Djinn. Show all posts
Showing posts with label Djinn. Show all posts

O Manuja Lyrics | ഓ മനുജാ | Djinn Malayalam Movie Songs Lyrics

4:22 PM 0

  ഓ മനുജാ  പോവുക നീ ഈ കാണും വഴി  അതാണു വിധി പോയി വരൂ മടിച്ചു നിന്നാൽ ഈ ഭൂഗോളത്തിൽ  വേറെന്തു ഗതി ഓ മനുജാ  പോവുക നീ ഈ കാണും വഴി  അതാണു വിധി...

Theme images by imacon. Powered by Blogger.