Showing posts with label Class By A Soldier. Show all posts
Showing posts with label Class By A Soldier. Show all posts

Rashtrapathaaka Lyrics | Kodivarnangal Lyrics | കൊടിവർണ്ണങ്ങൾ പലതാണേലും | Class By A Soldier Malayalam Movie Songs Lyrics

8:20 PM 0

  കൊടിവർണ്ണങ്ങൾ പലതാണേലും ജനമൊന്നാകും നാടാണിന്തിയ മൊഴിഭേദങ്ങൾ പലതാണേലും മനമൊന്നാകും പേരാണിന്തിയൻ ഇതാണു നെഞ്ചിൽ പടഹമോടെ ഉയരെ നിവരും രാഷ്ട്...

Theme images by imacon. Powered by Blogger.