Header Ads

malayalamsonglyrics.net

PØrumØ ...................PØrumØ
KaattupØlumillaatha Paathayil
KØØdumØ..............KØØdumØ
Paattumaay Vëëndum ëë MØØka Yaathrayil

PØrumØ ...................PØrumØ
KaattupØlumillaatha Paathayil
KØØdumØ..............KØØdumØ
Paattumaay Vëëndum ëë MØØka Yaathrayil

Ødi Maayunnu Pinnilëkkëthu
PØØmarangalaal Ørmmakalithilë
ëthu Thëërangal ëthra Kaathangal
Thaandi Nëënganam Maarimanju Vënalil

PØrumØ ...................PØrumØ
KaattupØlumillaatha Paathayil
KØØdumØ..............KØØdumØ
Paattumaay Vëëndum ëë MØØka Yaathrayil

Nilaykkaatha Thaalangal Than
Karal Thanthri Mëëttippaadi
Padam Vëchu PØkunnu Naam
MØhangalØdënthinØ
Vazhikkaazhcha Nëërum Kannil
Mukhangalaay Bhaavangalaay
Marannëthra PØkunnu Naam Kaalangalë

ØrØ Yaathrayum Thëërum Nërathaayithaa
Vërë Yaathrakal Than MaaraappØnnithaa
ThØlil Chërunnu...

PØrumØ ...................PØrumØ
KaattupØlumillaatha Paathayil
KØØdumØ..............KØØdumØ
Paattumaay Vëëndum ëë MØØka Yaathrayil

Ødi Maayunnu Pinnilëkkëthu
PØØmarangalaal Ørmmakalithilë
ëthu Thëërangal ëthra Kaathangal
Thaandi Nëënganam Maarimanju Vënalil

പോരുമോ.........പോരുമോ
കാറ്റുപോലുമില്ലാത്ത പാതയിൽ
കൂടുമോ.........കൂടുമോ
പാട്ടുമായ് വീണ്ടും ഈ മൂകയാത്രയിൽ
പോരുമോ.........പോരുമോ
കാറ്റുപോലുമില്ലാത്ത പാതയിൽ
കൂടുമോ.........കൂടുമോ
പാട്ടുമായ് വീണ്ടും ഈ മൂകയാത്രയിൽ
ഓടിമായുന്നു പിന്നിലേക്കേതു
പൂമരങ്ങളാൽ ഓർമ്മകളിതിലേ
ഏതു തീരങ്ങൾ എത്ര കാതങ്ങൾ
താണ്ടി നീങ്ങണം മാരിമഞ്ഞു വേനലിൽ

പോരുമോ...പോരുമോ
കാറ്റുപോലുമില്ലാത്ത പാതയിൽ
കൂടുമോ...കൂടുമോ...
പാട്ടുമായ് വീണ്ടും ഈ മൂകയാത്രയിൽ

നിലയ്ക്കാത്ത താളങ്ങൾതൻ
കരൾതന്ത്രി മീട്ടിപ്പാടി
പദം വെച്ചു പോകുന്നു നാം
മോഹങ്ങളോടെന്തിനോ
വഴിക്കാഴ്ച നീറും കണ്ണിൽ
മുഖങ്ങളായ് ഭാവങ്ങളായ്
മറന്നെത്ര പോകുന്നു നാം കാലങ്ങളേ

ഓരോ യാത്രയും തീരും നേരത്തായിതാ
വേറേ യാത്രകൾതൻ മാറാപ്പൊന്നിതാ
തോളിൽ ചേരുന്നു...

പോരുമോ.........പോരുമോ
കാറ്റുപോലുമില്ലാത്ത പാതയിൽ
കൂടുമോ.........കൂടുമോ
പാട്ടുമായ് വീണ്ടും ഈ മൂകയാത്രയിൽ
പോരുമോ.........പോരുമോ
കാറ്റുപോലുമില്ലാത്ത പാതയിൽ
കൂടുമോ.........കൂടുമോ
പാട്ടുമായ് വീണ്ടും ഈ മൂകയാത്രയിൽ
ഓടിമായുന്നു പിന്നിലേക്കേതു
പൂമരങ്ങളാൽ ഓർമ്മകളിതിലേ
ഏതു തീരങ്ങൾ എത്ര കാതങ്ങൾ
താണ്ടി നീങ്ങണം മാരിമഞ്ഞു വേനലിൽ

No comments

Theme images by caracterdesign. Powered by Blogger.