Header Ads

malayalamsonglyrics.net

ThaanaarØ Thaan Thannë Këttum KalayaanØ
NëraanØ Nërënnaal NØvum KanalanØ
ØrØrØnnum Shëëlam Maattum Kaalam Kërunnë
ØnnØnnaayi Maarum RØØpam Thëdunnë

AaraanØ Aarënnal PërØ ManassaanØ
Øralë Ørënnal ëngum PØdiyaanë
NaadØdumpØl Kannum PØtthi
Kaazhcha MaraykkunnØ
ThaanëngØttaanangØ IngØ MaayunnØ

ØrØrØnnum Shëëlam Maattum Kaalam Kërunnë
ØnnØnnaayi Maarum RØØpam Thëdunnë

താനാരോ താൻതന്നെ കെട്ടും കലയാണോ
നേരാണോ നേരെന്നാൽ നോവും കനലാണോ
ഓരോരോന്നും ശീലം മാറ്റും കാലം കേറുന്നേ
ഒന്നൊന്നായി മാറും രൂപം തേടുന്നേ

ആരാണോ ആരെന്നാൽ പേരോ മനസ്സാണോ
ഓരാളേ ഓരെന്നാൽ എങ്ങും പൊടിയാണേ
നാടോടുമ്പോൾ കണ്ണുംപൊത്തി കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നോ
താനെങ്ങോട്ടാണങ്ങോയിങ്ങോ മായുന്നോ

ഓരോരോന്നും ശീലം മാറ്റും കാലം കേറുന്നേ
ഒന്നൊന്നായി മാറും രൂപം തേടുന്നേ

No comments

Theme images by caracterdesign. Powered by Blogger.